Amber Diceless RPG - hranie bez kociek? Ale áno!

Amber Diceless RPG je systém síce už staršieho dáta, ale stále aktuálny. Kto pozná sériu 10 diel Rogera Zelazneho AMBER a chcel by v tomto prostredí začať hrať rolovú hru, mal by sa predovšetkým pozrieť na tento systém. Doporučujem najmä kvôli jednoduchosti a prepracovanosti!
Napsal Joe
Obálka Amber Diceless RPG

Úvod


Amber.... Ó to meno.... Už len jeho zvuk vo mne vyvoláva mrazenie... Stred všetkého, je to stred všetkého a všetko ostatné je len jeho Tieňom...

Ak neviete, o čom hovorím, teraz hneď vbehnite do niektorého z lepšie zásobených knižných obchodov a kúpte si aspoň jednu z desiatich knižiek Rogera Zelazneho zo série Amber... Možno, že najlepšie začnete hneď prvou, Deväť princov Amberu, ktorá vás do sveta Amberu vtiahne pekne po poriadku (ako to spravila so mnou, už aspoň 4 krát).

Čítal som celú sériu (10 knižiek), pričom je logicky rozdelená na dve polovice, prvých päť kníh je o amberskej strane a druhých päť kníh o strane chaosu (väčšinou, aj keď niekedy sa línie prelínajú...). Amber a Chaos sú dva protipóly, ktoré sa navzájom udržujú v rovnováhe a posilnenie jedného sa prejaví v druhom. Hovorí sa, že Amber bol stvorený z Chaosu a že ho nakreslil sám Dworkin...

Nie, nevadí, že nechápete o čom hovorím. Práve to by vás malo navnadiť prečítať si celú sériu, alebo aspoň prvých päť knižiek (nie sú rozsiahle, spolu majú asi 600 strán a úprimne, každá lepšia fantasy má toľko v jednej jedinej knihe...). Pretože ak začnete do Amber Diceless RPG prenikať bez znalostí, uvedených v knihách, váš zážitok bude polovičný, alebo priam tretinový... Najlepšie totiž je pochopiť mechaniku fungovania zložitého sveta, akým Amber bezpochyby je, a potom aplikovať tieto poznatky na herný systém. Uvidíte, že vám to pôjde ľahšie. Môžem to potvrdiť z vlastnej skúsenosti.

Podstatou systému ADRPG je Amber. Hrad, ktorý tu bol, je a bude. Hrad, ktorý je srdcom krajiny a sveta a v ktorom sídli jedna z reprezentácií Vzoru, vrhajúceho tiene a odrazy do všetkých rovín reality a každé miesto, na ktoré sa dostanete, v ktoromkoľvek čase, je nejakým spôsobom jeho odrazom, nižšou formou existencie, spomienkou. Na tomto hrade žije už odjakživa kráľovská amberská rodina, ktorá mu vládne. Kráľ Oberon a jeho synovia a dcéry, manželky, milenky, priatelia a nepriatelia a obyčajný ľud. Členovia kráľovskej rodiny nie sú len obyčajnými smrteľníkmi, od ostatných ich odlišuju rôzne nadprirodzené schopnosti, možnosť prechádzať Tienmi a čiastočne upravovať realitu podľa svojich predstáv. A keďže ich životná púť sa obvykle nekončí po úbohých 100 rokoch, ako u bežných smrteľníkov, môžete si predstaviť, že v amberskom zámku sú intrigy, špionáž a podozrievanie na dennom poriadku. Každý totiž chce na zámku vládnuť a mať pod sebou všetkých ostatných – jednoducho chce ovládať svet. A to nie je žiadna nadnesená požiadavka, ktorú poznáte od mnohých pozemských vodcov (spomínal som, že aj Zem je len Tieňom Amberu?), je to základný inštinkt každého amberana, je to ich túžba a ich skaza...

Reprezentantom Amberu je Vzor, prapôvod všetkého v Amberi. Je vpísaný na tajnom mieste priamo do matérie sveta a dáva silu všetkému a všetkým. Ten, kto po ňom prejde, môže získať niektoré vlastnosti, prípadne si môže niečo želať. Nehovoriac o tom, že ak nepatrí do amberskej rodiny, zomrie ihneď, ako naň vstúpi. Jeho protipólom je Logrus, najpokrivenejšia vec, aká kedy existovala a ktorá ovláda Chaos. Má podobné vlastnosti, ale mechanika jeho používania je úplne odlišná. O jeho možnostiach platí podobné, ako o Vzore.

Tvorba postavy

Tým máme definované, akú postavu v ADRPG môžete hrať – je to buď priamy alebo aj (čo je častejšie) nepriamy potomok niektorého princa alebo princeznej z rozvetvenej amberskej rodiny, prípadne niektorý zo samotných princov a princezien, alebo ich predkov (No povedzte, zahrať si takého, skoro všemocného Oberona, nestálo by to za hriech? Amberan by sa vás ani nepýtal...). Každá postava je definovaná niekoľkými parametrami:
  • Psyché – hodnotenie mentálnych schopností postavy, súvisí so zápasmi mysle, s mágiou, ovládaním Vzoru a Logru a podobnými intelektuálnymi záležitosťami.
  • Sila – myslím, že nemusím dlho písať, o čo ide pri sile - jednoducho súvisí s fyzickou silou jedinca, so schopnosťou dvíhať predmety, s bojom bez zbraní.
  • Výdrž – postava môže byť silná ako chce, ale pri maratónskom behu ju môže nechať ďaleko za sebou aj ten najtenší bežec. Toto je práve parameter, ktorý dané schopnosti definuje.
  • Vojenstvo – keď príde na skríženie zbraní, idú ostatné parametre postavy bokom a ostáva len vojenstvo. Môžete byť silný ako býk a vytrvalí ako maratónec, ale tri seky mečom alebo dva presne mierené šípy z vás urobia fašírku.

Tieto štyri atribúty (parametre) postavy sú na začiatku hry pridelené postavám celkom zaujímavým systémom – aukciou. Každý hráč dostane celkovo 100 bodov, ktoré môže rozdeliť medzi tieto štyri atribúty. Ale nie tak, ako chce – o každý atribút sa vedie aukcia. Hráči dražia atribúty tým, že prihadzujú body. Ten, kto získa najvyšší vklad do niektorého atribútu (pretože ostatní už nechcú prihadzovať a prekonať ho), má v tomto atribúte najvyššie hodnotenie, je prvý. Ostatní sú len druhí, tretí, štvrtí a podobne. Čiže, ak by šlo iba o porovnanie vzájomných schopností, na 90% bude postava s najvyššie hodnoteným atribútom vždy vyhrávať. Samozrejme, je tu tých 10%... O tom nižšie.

Prvý vklad atribútu si robí každý sám za seba a až keď ho má každý napísaný, dajú sa prvé vklady na známosť (urobí to Pán hry, PH). To umožní každému, aby vložil aspoň malú čiastku bodov, aj keď chce niekto iný hneď vložiť do daného atribútu 50 (čo by pri voľnom vyvolávaní hneď ostatných odradilo). Po prvom vklade sa už ďalšie vyhlasovanie robí pre daný atribút otvorene.

Ak niekto v aukcii o daný atribút nejaví záujem, môže ho nechať na úrovni -25 (bežný smrteľník), -10 (obyvateľ Dvorov Chaosu) alebo 0 (obyvateľ Amberu). Ak chce atribút na úrovni 0, nič sa nedeje. Ak chce zaň získať dodatočných 10 bodov, zníži ho na úroveň Chaosu. Ak chce zaň získať dokonca 25 dodatočných bodov, môže ho znížiť až na úroveň bežného smrteľníka. Pre získanie ďalších bodov si môže hráč tiež vziať niektorú zo zlých vlastností, alebo nedostatkov postavy (väčšinou jeden bod za jeden bod). Samozrejme, tu má posledné slovo PH.

Dodatočné body je ešte možné získať za určitú hernú obetu, ako napríklad napísanie denníka z hry, grafické spracovanie denníkov postáv a podobne – jednoducho niečo, s čím sa musí hráč zaoberať naviac k samotnému hraniu a čo od neho vyžaduje dodatočný čas.

Žiaden z atribútov nemôže byť po skončení aukcie znížený alebo predaný – to, čo ste vložili, vám ostáva. Po skončení aukcie môžu hráči tajne dať PH vedieť, ak chcú niektorý svoj atribút zvýšiť až na úroveň postavy s najvyšším vkladom. Nikdy ale nebudú mať hodnotenie tohto atribútu rovnaké, ako táto postava, vždy bude o niečo horšie (postava so Silou 50 bude vždy o niečo lepšia, ako postava so Silou 30, ktorá tajne vložila do tohto atribútu ešte ďalších 20 bodov, čiže ich poradie bude 1, 1.5 – nie prvý, prvý).

Po aukcii atribútov musí hráč postave prideliť ostatné základné vlastnosti, čo je Vzor, alebo Logrus. Postava ešte môže mať Vytváranie Tromfov a Zmenu tvaru. Z nižších nadprirodzených síl je tu magické nadanie, kam patria Silové slová, Čarodejníctvo a Vyvolávanie. Postava môže mať určité osobné veci, ktoré sú s ňou späté a na ktoré minie niekoľko bodov a ešte môže vlastniť súkromné Tiene. Môže si samozrejme kúpiť niektoré výhody, ale aj nevýhody, za ktoré body naopak dostane.

Možno sa pýtate, kde sú schopnosti postavy? Poviem vám to – ak nejaké chcete, máte ich mať... A PREČO? Opýtate sa hneď nato. No preto, že ak chcete vašej postave dať znalosti pozemskej Fyziky, vždy ju môžete poslať do Tieňa, kde čas plynie rýchlejšie a tam sa môže namiesto normálneho pol roka učiť 5 rokov a nadobudnúť všetko potrebné. Preto nie ste pri schopnostiach postavy nijako obmedzovaní, samozrejme okrem posledného slova PH.

V ďalšom texte pravidiel sa dozviete podrobnosti o jednotlivých nadprirodzených schopnostiach Vzoru a Logru – Zmena tvaru, Vytváranie Tromfov a Mágia a podobne. Sú vysvetlené dôkladne a určite ich pochopíte. Sú tu tiež vysvetlené Tiene a ako s nimi narábať. Krátka sekcia je tiež venovaná tomu, ako hrať amberskú postavu. Celkovo je celá príručka pravidiel priam presiaknutá príkladmi, ktoré vám názorne ukážu, ako aplikovať jednotlivé pravidlá a spôsoby hry a tvorby postavy. Z ADRPG si môže mnoho príručiek brať príklad.

Boj a konflikty

Čo sa týka boja, systém je vo svojej podstate jednoduchý – kto má lepší atribút, vyhráva. Žiadne kocky k6, žiadne kocky VÔBEC, žiadne + a -, jednoducho NIČ!!!!!! ALE... Aby to nebolo také jednoduché, svoju rolu tu hrá aj situácia, znalosti hráča a podobne. Ak majú dve postavy hodnotenie atribútu veľmi podobné, v prípade, že slabšia postava má nejakú momentálnu výhodu, môže dokonca zvíťaziť. Alebo môže spôsob boja zmeniť zo šermiarskeho (ak má slabší atribút Vojenstva) na pästný (tým, že sa priblíži k protivníkovi a nedovolí mu mávať mečom, prípadne ho chytí za ruku) a ak má atribút Sily vyšší, môže priebeh boja zvrátiť. Ak je ale rozdiel hodnotenia daného atribútu postáv dostatočný, postava s lepším hodnotením pravdepodobne vyhrá.

Rozvoj postáv

Pri rozvíjaní postáv je možné prideliť za určitý počet hier niekoľko bodov. Nemusí to tak samozrejme byť, postavy sú určite dostatočne silné a ako amberania sa nemusia bát bežného nebezpečenstva. Presná formula na vypočítanie bodov, ktoré môžu postavy získať, neexistuje, veľmi hrubým odhadom môže byť 5% z hodnotenia daného nebezpečenstva (rozumej z bodov, ktoré boli spotrebované na jeho vytvorenie) by mohlo byť vhodnou odmenou. Pri veciach, ktoré by chceli hráči zlepšiť, si ich musia spísať podľa poradia dôležitosti a posunúť ich PH. Ten im totiž nepovie, koľko bodov za prežité udalosti dostanú...

PH potom prechádza jednotlivé zoznamy a prideľuje body k veciam, ktoré hráči chcú. Ak príde k veci, ktorej hodnotenie presahuje dostupné body, skontroluje, či hráč nie je ochotný investovať do nákupu nejaké negatívne schopnosti postavy alebo nedostatky (za ktoré by dostal dodatočné body). Ak nie, rozvoj sa pre danú postavu zastaví a PH pokračuje ďalším hráčom.

Rovnako môžu hráči chcieť zlepšiť atribúty svojej postavy. Rozhodujúce sú tu stupne atribútov. To znamená, že hráči sa môžu posúvať len po existujúcich úrovniach atribútov, nie medzi nimi. Vezmime si príklad: hráč X má Silu 45 (je prvý), Y má 22 (je druhý) a Z má hodnotenie na úrovni Chaosu -10 (je tretí). Ak chce Z zvýšiť hodnotenie Sily na vyššiu úroveň, musí investovať 10 bodov (tak sa dostane na hodnotu 0, čo je amberská úroveň). Nemôže mať hodnotu napríklad -3, môže byť len na niektorej z (pre neho) povolených úrovní (-25 – ľudská, -10 – úroveň Chaosu, 0 – amberská).

Ostatné záležitosti

Pravidlá ďalej uvádzajú hlavné postavy Zelazneho Amberu spolu s hodnoteniami a variantami ich postáv. Tak si môžete urobiť základný obraz o tom, ako silné sú dané postavy (ak ste čítali knihy) alebo budete aspoň mať predstavu, ako taká vytvorená postava vyzerá. A, ak ste knihy nečítali, budete tiež zhruba vedieť, čo ktorá postava robí a akú úlohu v celom amberskom svete zastáva. Za touto časťou nasledujú rady pre PH a hráčov a úplne nakoniec máte tri scenáre, ktoré môžu byť dobrým základom pre zaujímavé herné sedenia.

Záverečné slovo

Spočítané a podtrhnuté, táto hra má šmrnc, dobrý základ (keďže stavia na dobre prepracovanom a nápaditom svete Amberu) a niektoré originálne myšlienky (nechcem hodnotiť, nakoľko je bezkockový systém nový alebo nie, pretože toľko skúseností s ním nemám). Je zameraná na pokročilejších hráčov, ktorí už musia do hry vniesť určitú dramatickosť a herectvo a tiež musia byť skúsenejší, čo sa týka myslenia dopredu a vžitia sa do svojej postavy. Ale neľakajte sa jej, ani keď s rolovými hrami začínate. Treba len trocha predstavivosti a rozprávačského talentu.
Vydavateľ: Guardians of Order (bohužiaľ už zaniknutá firma, budúcnosť preto neistá).
Osobné hodnotenie: 9/10
Komentár: nápaditá a veľmi dobre prepracovaná hra s tonami príkladov a vysvetlení a najmä s radami pre hráčov
- publikováno ve spolupráci s http://www.annun.sk
Napsal Joe 12.05.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 14 příspěvků.
ČAS 0.076874971389771 secREMOTE_IP: 44.211.117.197